Welkom op de site van VOLKSWELZIJN

Beste,

Ook Volkswelzijn neemt zijn voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus ter bescherming van het personeel.

Ons kantoor zal vanaf 13 maart 2020 tot nader order gesloten zijn.

Wij blijven tijdens de kantooruren telefonisch (052/21.68.79) en via email (info@volkswelzijn.be) bereikbaar.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Carine Verhelst                       Hilde Raman

Directeur                                 Voorzitter

 

 

 

Het logo symboliseert tegelijkertijd "huisvesting", de doelgroep "de mens" als de sociale dimensie.

Zo wil deze website de aandachtige en geïnteresseerde surfer begeleiden op "de weg naar een thuis". Iedereen heeft immers recht op een gezonde woning.

In de sociale woningbouw bestaat er al vlug een tekort van 70.000 huurwoningen.

Kandidaat-huurders die ingeschreven staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij, belanden daardoor nog altijd op een vaak lange wachtlijst. Nochthans heeft een sociale huisvestingsmaatschappij in de huidige samenleving een belangrijke rol te vervullen. Ze verschaft onderdak aan mensen die moeilijk een huisvesting vinden. Ze lenigt m.a.w. een sociale nood en zorgt ervoor dat één van de fundamentele rechten van de mens: nl. "het recht op wonen" gerespecteerd wordt.

Het is trouwens in de woning dat het gezinsleven intens en ten volle wordt beleefd.

Volkswelzijn neemt in deze ten volle zijn verantwoordelijkheid en wenst de bevolking maximaal te informeren omtrent haar werking en "de te volgen weg naar een thuis".

Alvast veel surfplezier.

 

NIEUWS