Huurovereenkomst

Je sluit met Volkswelzijn een huurcontract van 9 jaar af.

Stopt jouw contract automatisch na 9 jaar?

Nee, Volkswelzijn kijkt 2 voorwaarden na, voldoe je daaraan, dan wordt jouw contract verlengd met 3 jaar:

  1. Voldoe je (jouw gezin) aan de inkomensgrenzen en eigendomsvoorwaarden?
  2. Is jouw woning rationeel bezet ? Indien dit niet het geval is, heb je reeds 2 verhuisaanbiedingen geweigerd?

Indien je al een sociale woning huurde voor maart 2017, dan blijf je jouw contract van onbepaalde duur behouden.

Kan ik dit huurcontract zelf stopzetten?

Ja. Als je deze huurovereenkomst wenst stop te zetten, moet je een huuropzeg doen. 

Hoe doe je een huuropzeg?

Je kan een aangetekende brief of mail sturen, of een brief afgeven aan de loketten van Volkswelzijn.

Hoe lang duurt de opzegperiode?

De opzegperiode gaat in de maand die volgt op de maand waarin Volkswelzijn de brief ontvangen heeft. Een gewone opzegperiode duurt 3 maanden. Bijvoorbeeld: doe jij jouw huuropzeg op 5 mei, dan loopt de opzegperiode van 1 juni tot 31 augustus. Bij een opzeg omwille van een verhuis naar een woonzorgcentrum duurt de opzegperiode 1 maand. Bij een opzeg door overlijden is de opzegperiode 2 maand.