Huurprijs en huurwaarborg

Huurprijs

De huurder is verplicht de huishuur te betalen via domiciliëring (telkens tussen de 10de en de 15de van elke maand).

Bij het niet betalen van de huur kunnen volgende stappen gezet worden:

  • Betalingsherinnering(en)
  • Bemiddeling OCMW/CAW + opstart Preventieve WoonBegeleiding CAW
  • Oproeping in verzoening bij de Vrederechter
  • Rappel door een advocaat, hier worden rappelkosten + intresten aangerekend
  • Uitdrijvingsprocedure bij de vrederechter. Hier worden gerechtskosten en intresten aangerekend.

Wanneer er betalingsproblemen zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de sociale dienst van Volkswelzijn. Wij trachten dan samen met jou te zoeken naar een oplossing.

Huurwaarborg

Wat is het?

Je betaalt als huurder een huurwaarborg aan Volkswelzijn bij de start van het huurcontract. Dat is wettelijk verplicht.

Als je ooit de huurwoning verlaat, controleert Volkswelzijn of er kosten zijn aan de woning. Ben je verantwoordelijk voor die kosten? Dan trekt Volkswelzijn de kosten af van jouw huurwaarborg. Die kosten zijn alle sommen (ook schulden) die je verschuldigd bent aan Volkswelzijn. Het geld dat overblijft, dat krijg je terug.

De huurwaarborg betaal je vóór je de huurovereenkomst tekent en verhuist. Hoeveel je betaalt, hangt af van jouw huurprijs. De regelgeving zegt dat u de basishuurprijs van twee maanden betaalt, met een maximum van 1001 euro in 2020.

In schijven betalen

Heb je het financieel moeilijk, dan kan je de huurwaarborg in schijven betalen. Je betaalt een eerste bedrag voor je verhuist. Daarna betaal je maandelijks een bedrag. Binnen de 18 maanden moet de huurwaarborg volledig betaald zijn. We rekenen hiervoor een administratieve bijdrage van 13 euro aan (te betalen samen met het voorschot).

Je kan ook aan het OCMW vragen om je te helpen. Wat het OCMW doet, is afhankelijk van gemeente tot gemeente:

  • het OCMW geeft een schriftelijke garantie in jouw plaats: binnen de 18 maanden zorgt het OCMW voor de betaling van de huurwaarborg
  • het OCMW staat schriftelijk borg voor jou: het OCMW betaalt dan nog geen huurwaarborg aan Volkswelzijn, maar doet dit als je weggaat uit de woning