Actualisatie

Wegens code rood zijn we nog niet gestart met de actualisatie van 2021. Vanaf 9 juni wordt er overgeschakeld naar code oranje. Echter besliste de Vlaamse Regering om de actualisatie van 2021 uit te stellen naar 2022. Zodra we hiermee starten, zullen we dit op onze website vermelden.

De actualisatie is een update van het kandidatenregister. Elke twee jaar (in de oneven jaren: 2021, 2023, 2025…) actualiseren wij onze wachtlijst.

Dit wil zeggen dat wij alle kandidaten aanschrijven om te vragen of zij nog kandidaat wensen te blijven en om na te gaan of zij nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde.

Verder vragen wij of de kandidaten volgende zaken willen aanvullen:

+ gezinssituatie
+ adres + telefoonnummer + mailadres
+ keuzes woningen/appartementen

Je krijgt thuis een formulier toegestuurd dat je moet invullen en ondertekend terug bezorgen, hiervoor krijg je een maand de tijd.

Als je binnen die tijdspanne niet antwoordt, krijg je nog een herinneringsbrief. Hier krijg je nog 15 dagen de tijd om te reageren, als je niet reageert, word je geschrapt als kandidaat en verlies je je plaats op de wachtlijst. Je moet je dan helemaal opnieuw inschrijven en komt dan terug helemaal onderaan de wachtlijst. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

Wij sturen de formulieren naar het laatst gekende adres in het Rijksregister. Geef dus ook zeker adreswijzigingen tijdig aan ons door, zodat wij jou kunnen bereiken met onze brieven.