Kan mijn kandidatuur worden geschrapt?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

  • Je accepteerde een sociale woning.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst of je reageert niet of te laat op de actualisering.
  • Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
  • Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  • Je weigert twee keer een aanbod voor het huren van een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.
  • Je vraagt zelf of we je willen schrappen, omdat je niet langer een sociale woning bij Volkswelzijn wil huren.

Wat als ik niet akkoord ga met Volkswelzijn?

Voel je je benadeeld door een beslissing van Volkswelzijn?

Dan kan je een beoordeling vragen aan de toezichthouder. Je doet dit:

  • Binnen de 30 dagen.
  • Met een aangetekende brief.