Wie krijgt voorrang?

Als er een woning vrij komt, dan wijzen wij die toe aan de gepaste kandidaat die bovenaan op de wachtlijst staat. Dit betekent dat de woning aan de voorkeuren van de kandidaat voldoet en past bij het gezin van de kandidaat. Als je je vandaag inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk op de wachtlijst. Soms krijg je voorrang, de wet bepaalt deze voorrangregels.

Voorrangregels

Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten. 
De raad van bestuur van Volkswelzijn of een delegatie, die de raad van bestuur aanstelde, wijst de sociale woningen toe.

Wie kan achtereenvolgens voorrang krijgen?

1.    Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. Volkswelzijn verhuurt deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben.

2.    Huurders wonen te klein 

Je huurt al een sociale woning bij Volkswelzijn. De woning is nu te klein voor uw gezin. Dan krijgt u voorrang om te verhuizen naar een grotere woning.
Wanneer een woning te klein is, staat in de wet. Dit zijn de minimale bezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode.  
Als je gezin te groot is voor je woning kon je vroeger met voorrang verhuizen naar een grotere woning. 
Vanaf 1 januari 2020 krijg je alleen nog voorrang als er door geboorte, adoptie of pleegzorg een kind bij komt in jouw gezin.

3.    Huurders moeten hun sociale (assistentie)woning verlaten

Je huurt al een sociale woning bij Volkswelzijn. Ze verplichten u om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen:

  • Je huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of u huurt een ADL-woning. Maar, de persoon die zo’n aangepaste woning nodig heeft, woont niet langer in de woning.
  • Je huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.

4.    Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure 

Je bent een kandidaat-huurder. Je werd door een onterechte beslissing van Volkswelzijn benadeeld bij de toewijzing van een woning. Of, je kreeg geen nieuwe beslissing van Volkswelzijn binnen de 30 dagen nadat zij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.

5.    Kandidaat-huurders die hun private huurwoning moeten verlaten

Je bent nog geen huurder van een sociale huurwoning, en je moet opnieuw worden gehuisvest omdat er werkzaamheden dienen te gebeuren die de ontruiming van de woning vereisen, op voorwaarde dat de woning eigendom is van Volkswelzijn.

6.    Huurders van een huisvestingsmaatschappij die te groot of te klein wonen

Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de rationele bezetting van de woning. Dat wil zeggen dat de woning niet voldoet als we kijken naar de gezinssamenstelling en de fysieke toestand. Deze huurder krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van Volkswelzijn die wel voldoet aan de normen.

7.   Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden

Je bent kandidaat-huurder. Je gezin is nog in het buitenland. Je vroeg een gezinshereniging aan of je gaat dit nog doen en meldde dit ook bij je inschrijving.
Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin is nog niet in België. Dan krijg je voorrang om te verhuizen naar een woning die is aangepast aan je huidige gezinssamenstelling.

8.   Kandidaat-huurders die wonen in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is:

Personen die wonen in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard door de burgemeester of minister en die zelf niet verantwoordelijk zijn voor de gebreken aan de woning.  De voorrang vervalt als deze personen verhuizen of als het besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wegvalt, tenzij deze personen in een noodwoning wonen.

9.   Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is

Eventuele voorrang voor inwoners van de gemeente

Volkswelzijn heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven. Dit staat bepaald in het interne toewijzingsreglement van Volkswelzijn.

Wanneer kan deze voorrang gelden?
Je woonde de voorbije zes jaar minstens drie jaar in Dendermonde of Buggenhout.

Soms zijn woningen onder bepaalde voorwaarden gerealiseerd of gefinancierd. Dit kan de toewijzing van een sociale woning beïnvloeden. Er kan ook een afwijkend toewijzingsreglement gelden, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen of om de leefbaarheid in een bepaalde wijk te verbeteren.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kan Volkswelzijn afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

  • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een dakloze die een OCMW aan Volkswelzijn voordraagt
    • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
    • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
  • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omstandigheden kan inroepen, mits er op de wachtlijst geen kandidaten ingeschreven staan die zich in dezelfde situatie bevinden.