Huurwoningen

1/ Kooprecht zittende huurder:

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan heb je het recht om jouw huurwoning aan te kopen. Opgelet: je kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021. Nadien kan je je huurwoning niet meer aankopen.

Voorwaarden voor de woning

Om jouw huurwoning te kunnen kopen, voldoet de woning aan de volgende voorwaarden:

1. De woning was minstens vijftien jaar een sociale huurwoning

Om een sociale huurwoning te kunnen kopen, moet de woning vóór 24 april 2017 minstens vijftien jaar als sociale huurwoning ter beschikking zijn gesteld.

Bij het sluiten van de huurovereenkomst geeft de sociale huisvestingsmaatschappij je de datum van terbeschikkingstelling. Als die datum tijdens de lopende huurovereenkomst verandert, dan brengt de sociale huisvestingsmaatschappij je hiervan op de hoogte.

2. Je kan de woning niet aankopen

Er zijn vijf gevallen, waarin je een sociale huurwoning niet kunt aankopen. Dit zijn:

 • woningen die Vlabinvest realiseerde of financierde.
 • woningen die niet verkocht mogen worden, omdat ze via een bijzonder programma gerealiseerd of gefinancierd werden.
 • ADL-woningen (specifieke woningen voor personen met een handicap).
 • woningen in een gebouw met meerdere woningen (zoals een appartement). Een verkoop zorgt voor mede-eigendom over gemeenschappelijke delen. Een aankoop van zo een woning kan wel als er al een woning uit hetzelfde gebouw verkocht werd.
 • woningen waarvoor uw sociale huisvestingsmaatschappij een renovatie heeft gepland. Het voorontwerp is opgenomen op de meerjarenplanning zodat Vlaamse subsidies gereserveerd werden. 

Voorwaarden voor de koper

Om jouw huurwoning aan te kunnen kopen, voldeed je aan de volgende voorwaarden:

1. Je bent een huurder die mag kopen (op 24 april 2017)

Het kooprecht komt toe aan de huurder van ‘categorie A’ en de huurder van ‘categorie B’.

Je bent huurder van ‘categorie A’:

 • Je hebt je bij jouw inschrijving voor een sociale huurwoning opgegeven als de referentiehuurder.
 • Je bent sinds de aanvang van de huurovereenkomst de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de feitelijke partner van de referentiehuurder.

Je bent huurder van ‘categorie B’:

 • Je huwde of bent gaan samenwonen met de huurder van ‘categorie A’ na de aanvang van de huurovereenkomst. Je woont samen met de huurder van ‘categorie A’.
 • Je bent feitelijke partner van de huurder van ‘categorie A’ en bent met hem/haar gaan samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst. Je woont al een jaar samen met de huurder van ‘categorie A’.

2. Je huurt en bewoont de woning al vijf jaar (op 24 april 2017)

Je moet de huurwoning die je wil aankopen op 24 april 2017 al ten minste vijf jaar als huurder bewoond hebben. Deze periode van vijf jaar mag niet onderbroken zijn.

3. Je hebt geen eigendom

De koper van een sociale kavel moet op de referentiedatum voldoen aan de volgende eigendomsvoorwaarden. Dat is het geval als hij of een van zijn gezinsleden:

 • geen woning of een bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft;
 • geen woning of een bouwgrond heeft die hij of zijn gezinslid volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf;
 • geen woning of een bouwgrond heeft die de kandidaat-koper, zijn gezinslid of een ander persoon (bijvoorbeeld de erflater) volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf;
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap is waarin hij of een gezinslid een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning;
 • of bouwgrond inbracht.

2/ Verkoop van verhuurbare sociale huurwoningen aan de zittende huurder

Volgende woningen komen hiervoor in aanmerking:

 • M. Courtmanspark van 1 tot  110 te Oudegem
 • Beekakkerstraat 14  en Wastijnestraat 10 te Sint-Gillis-Dendermonde
 • Weidestraat 2 te Sint-Gillis-Dendermonde
 • Tuinwijk te Sint-Gillis-Dendermonde
 • Meibosstraat  47 en 49A te Baasrode

Voorwaarden

Idem kooprecht zittende huurder.