Sociale kavels informatie

Indien je een kavel wenst aan te kopen gaan we als volgt te werk:

  1. Wij onderzoeken samen met jou of je voldoet aan de eigendoms- en inkomensvoorwaarden.
  2. Je bezorgt ons het ingevuld inschrijvingsformulier. Na betaling van 50 EUR inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE64 7835 2122 0352 is de inschrijving definitief.
  3. Je ontvangt een inschrijvingsbewijs en er wordt je gevraagd een document ingevuld terug te sturen met jouw kavel-voorkeuren.
  4. Jouw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van Volkswelzijn en zij wijzen je een kavel toe op basis van de toewijzingsregels.
  5. Indien je akkoord gaat met de toewijzing onderteken je de éénzijdige belofte tot aankoop en stort een voorschot, momenteel (2022) bedraagt dit 1 977 EUR (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd), dat in mindering gebracht wordt van de koopsom.
  6. Jouw dossier wordt overgemaakt aan de Afdeling Vastgoedtransacties voor de opmaak en het verlijden van de aankoopakte.
  7. Ondertekening akte.

Let op, bij de ondertekening van de akte dienen zowel de kosten als de koopsom betaald te worden, de Afdeling Vastgoedtransacties en wij bezorgen je een afrekening.

Omdat het een sociale verkaveling betreft zijn er een aantal verplichtingen die aan de eigenaar van de sociale kavel worden opgelegd.

Raming van de kosten verbonden aan het verlijden van de akte verkoop sociale kavel, te betalen via de Afdeling Vastgoedtransacties:

  1. registratierechten, 10 % op de venale waarde (verschilt van de aankoopwaarde, zie gegevens kavels)
  2. provisie van 600 EUR voor de hypothecaire kosten (overschrijving akte, aandeel in hypo. attest, …) +  provisie van 100 EUR als aandeel in verkavelingsakte

De communicatie verloopt zoveel als mogelijk per é-mail.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Carine Verhelst of Nicholas Van Beveren op het telefoonnummer 052/21.68.79 of via mail naar: carine.verhelst@volkswelzijn.be; nicholas.vanbeveren@volkswelzijn.be.

Er is een register voor Buggenhout en één voor Dendermonde.