Nieuwe wetgeving sociale huur vanaf 1/1/20

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. Sommige veranderingen zijn ook van toepassing voor de kandidaat-huurders. Volkswelzijn somt deze belangrijkste wijzigingen even op.

Voorwaarden om een sociale huurwoning te huren
Om een woning te kunnen huren, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2020
gelden deze voorwaarden enkel voor:

  • de toekomstige referentiehuurder
  • en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen

Regels rond inkomen
Vanaf 1 januari 2020 kijken we alleen nog naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van
de personen hierboven. We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals
bijvoorbeeld een leefloon. Met het inkomen van de andere gezinsleden houden we geen rekening.


Regels rond eigendom
Je mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland.
Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook
geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning
of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet langer in aanmerking.
Kreeg je een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heb je een eigendom met je expartner,
dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, contacteer ons dan via mail
(info@volkswelzijn.be) of telefonisch op 052/21.68.79 of kom langs op ons bureel in Serbosstraat
2/16 te Sint-Gillis-Dendermonde.


Voorrangsregels
Sommige kandidaat-huurders hebben recht op een voorrang. Een aantal voorrangsregels wijzigen of
verdwijnen. Zo krijg je geen voorrang meer bij een onteigening. Als de burgemeester of de minister
jouw woning ongeschikt- en of onbewoonbaar verklaarde, dan gelden er bijkomende voorwaarden.
De voorrang vervalt als je verhuist of als het besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid
wegvalt, tenzij je in een noodwoning woont.


Familie in het buitenland die je bij jou wil laten inwonen
Als je tijdens of na je inschrijving als kandidaat-huurder eraan denkt om familie uit het buitenland
naar België te laten komen en bij jou te laten inwonen, dan moet je dat direct melden aan
Volkswelzijn.


Als je niet akkoord gaat met een beslissing
Ben je het niet eens met een beslissing die we over jou of je dossier nemen? Dan kan je de beslissing
laten nakijken door de Afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen. Je moet dit doen binnen de 30
dagen nadat we de beslissing aan jou melden.


Bescherming van jouw gegevens
Wanneer je een huurovereenkomst tekent, bezorgen we je een document over het gebruik en de
bescherming van je persoonsgegevens.


Heb je nog vragen over deze veranderingen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via mail (info@volkswelzijn.be) of telefonisch op 052/21.68.79
of kom langs op ons bureel in Serbosstraat 2/16 te Sint-Gillis-Dendermonde.