Historiek

Volkswelzijn werd gesticht op 20 maart 1923 en erkend onder nr. 4290 als sociale bouwmaatschappij door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting.

In 2000 werd overgegaan tot de fusie met bouwmaatschappij ´Geluk in ons huis´ te Baasrode.

Volkswelzijn is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een sociaal oogmerk.