Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders:

  • Afgevaardigden van de aangesloten gemeenten en OCMW’s
  • Afgevaardigden van de provincie
  • Andere inschrijvers

De Raad vergadert regelmatig om de beleidslijnen vast te leggen en om uit de gedane prospecties mogelijke projecten te realiseren. Bij elke beslissing moet men rekening houden met de wettelijke bepalingen. Jaarlijks moet de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering verantwoording afleggen over de werking van het afgelopen jaar.

De Raad kiest onder haar leden een voorzitter.

Hilde Raman  –  Voorzitter

Hilde Raman – Voorzitter

OCMW Dendermonde

An Vervliet

An Vervliet

Provincie Oost-Vlaanderen

Bart Claes

Bart Claes

Stad Dendermonde

Ronald van Gemerde

Ronald van Gemerde

Gemeente Buggenhout

Bert Kempkes

Bert Kempkes

Andere inschrijvers

Jan Temmerman

Jan Temmerman

Stad Dendermonde

Laurens Hofman

Laurens Hofman

Andere inschrijvers

Karen De Ridder

Karen De Ridder

Stad Dendermonde

Pascal Putteman

Pascal Putteman

Stad Dendermonde